Το σπήλαιο Οινόη IV από πολλούς αναφέρεται λανθασμένα ως Σπήλαιο Πανός. Το σπήλαιο Πανός βρίσκεται κοντά του και είναι γνωστό από την 6η χιλιετία π.Χ. σύμφωνα με τα ευρήματα που έχουν βρεθεί σε αυτό. Οι παλιότερες περιγραφές το παρουσιάζουν ως ένα πολύ όμορφο σπήλαιο, με νερά και σταλαγμίτες με διάφορα χρώματα. Αντίθετα το σπήλαιο Οινόης IV είναι ολοκληρωτικά κατεστραμμένο, λόγω των λαθρανασκαφών που έχουν γίνει στο εσωτερικό του. Για να το βρείτε, στο τέρμα της οδού σπηλαίου Πανός στο Μαραθώνα,…