Ένα από τα πιο βαθιά και ενδιαφέροντα σπήλαια του Υμηττού είναι το σπηλαιοβάραθρο Γερμανικό. Βρίσκεται ΒΑ  της λίμνης της Βουλιαγμένης, αρκετά κοντά σε οικισμό, και έχει δεχτεί πολλές αποστολές σπηλαιολόγων καθώς στον πάτο του (-95μ περίπου) υπάρχει μια λίμνη βάθους -60μ περίπου.

Η είσοδος του είναι κάθετη και σχετικά μικρή, και έχει ένα κατέβασμα 10μ περίπου μέχρι την πρώτη αίθουσα.

Ακολουθεί μια κατάβαση 15μ περίπου, με αντιστήριξη ή/και σχοινί, αρκετά κουραστική λόγω των στενωμάτων που υπάρχουν, σε συνδυασμό με την ασυνήθιστα υψηλή θερμοκρασία που επικρατεί στο σπήλαιο.

 

 

Φωτογραφία: Άννα Ραπάνη
 

Σειρά έχουν δύο μικρά κατεβάσματα 12 και 15 μέτρων περίπου μέχρι το τελευταίο κατέβασμα 32μ που μας οδηγεί πάνω από τη λίμνη

 

 

 

Στη συγκεκριμένη λίμνη έχουν γίνει αρκετές αποστολές με σκοπό την εύρεση του σημείου που ενώνεται η λίμνη του σπηλαίου με τη λίμνη της Βουλιαγμένης. Η παραπλήσια (και υψηλή) θερμοκρασία των δύο λιμνών, οδήγησαν τους σπηλαιολόγους στο συμπέρασμα ότι ενώνονται. Οι τελευταίες εξερευνήσεις όμως, έφεραν στοιχεία ότι οι δύο λίμνες δε συνδέονται. Στη τελευταία κατάδυση που έγινε στις 8 Ιουλίου του 2012, εντοπίστηκε ένα νέο μικρό τμήμα στη λίμνη, το οποίο μας υπενθυμίζει ότι ίσως υπάρχουν ακόμα ανεξερεύνητα τμήματα, που λόγω της περιορισμένης ορατότητας από τα ιζήματα είναι δύσκολο να εντοπιστούν.

Άλλες φωτογραφίες:

 

 

 

Κατάδυση στο σπήλαιο Γερμανικό στον Υμηττό