Το σπήλαιο Ρίζα είναι ένα ακόμα βάραθρο στο Αγριλίκι που η είσοδος του φανερώθηκε μετά από επίμονη διάνοιξη που έκανε ο σπηλαιολόγος κ. Σπύρος Ανέστης μέλος του συλλόγου ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο. Έχει βάθος 16μ, και μας οδηγεί σε μια αίθουσα που έχει επίσης 16μ μήκος.

 

 

 

 

Το ενδιαφέρον αυτού του σπηλαίου είναι μια μεγάλη ρίζα ύψους 2μ περίπου που κρέμεται από την οροφή και έχει καλυφθεί από άσπρο σταλακτιτικό υλικό. Εξαιτίας αυτής της ρίζας, πήρε και το σπήλαιο την ονομασία του.

 

 

Μόλις κατεβούμε, η αίθουσα στενεύει μέχρι που κλίνει τελείως μετά από λίγα μέτρα
Αν και μικρό σπηλαιοβάραθρο, η σπάνια “σταλακτιτική ρίζα” το καθιστά μια πολύ ωραία και γρήγορη εκδρομή.
Άλλες φωτογραφίες: